پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

حرکات کششی یوگا برای گردن درد

از این 5 روش کششی برای از بین بردن گردن درد استفاده کنید:

تماشای تلویزیون به مدت طولانی، خواب در وضعیت بد یا وضعیت ایستاده یا نشستن نامناسب باعث گردن درد می شود و گردن درد می تواند منجر به سردرد و سفتی پشت شود. خوشبختانه، می توانید از کشش برای شل کردن عضلات گردن و کاهش درد استفاده کنید. ۵ دقیقه خود را گرم کنید و سپس از این ۵ حرکت کششی برای کاهش درد گردن استفاده کنید.

حرکات کششی برای گردن درد:

  1. کشش جانبی گردن:

حرکات کششی گردن

این کشش عضلات کنار گردن را شل می کند.

نحوه انجام این حرکت:

در موقعیت درست بنشینید و شانه های خود را عقب نگه دارید.

بازوی چپ را روی سر قرار دهید و آن را بالای گوش راست قرار دهید.

با استفاده از دست چپ به آرامی سر خود را به طرف چپ بکشید. تاجایی که انعطاف پذیری اجازه می دهد گردن را به سمت چپ بکشید.

نیم تنه بالا را به طور قائم نگه دارید و به مدت ۳۰ ثانیه بکشید. سپس با دست مخالف گردن را به سمت راست برای مدت زمان مشابه بکشید.

  1. کشش گردن با دست پشت بدن:

حرکات کششی گردن

این حرکت علاوه بر تسکین درد گردن، شانه ها و عضلات باسن را شل میکند.

نحوه انجام این حرکت:

راست بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه از هم جدا کنید.

هر دو دست را پشت بگذارید. با دست چپ، مچ دست راست را بگیرید و هر دو دست را راست نگه دارید.

گوش چپ خود را تا حد ممکن نزدیک به شانه بیاورید. سپس برای ۳۰ ثانیه کشش را انجام دهید.

حرکت را برای طرف دیگر با همین مدت زمان انجام دهید.

  1. کشش گردن به جلو:

حرکات کششی گردن

این کشش عضلات پشت گردن و قسمت بالای پشت را شل می کند.

نحوه انجام این حرکت:

صاف بنشینید و دستها را پشت سر گره کنید.

گردن خود را مستقیم نگه دارید و سپس از هر دو دست را برای هل دادن سر به جلو استفاده کنید. چانه خود را به سینه بچسبانید.

پشت خود را خم نکنید، آنرا مستقیم نگه دارید.

به مدت ۳۰ ثانیه این حرکت کششی را حفظ کنید و استراحت کنید و دوباره آن را تکرار کنید.

  1. پل:

حرکات کششی گردن

حرکت پل بسیاری از عضلات را می کشد. این حرکت به شل کردن عضلات بازو، پشت و گردن کمک می کند.

نحوه انجام این حرکت:

به پشت دراز بکشید و پاشنه های خود را به باسن نزدیک کنید.

باسن را از زمین بلند کنید و سپس دستان خود را زیر باسن گره کنید. دست ها را صافه نگه دارید

تا حد ممکن ران ها را بالا ببرید. در این مرحله تنها قسمت بالای پشت، سر و کف پاها باید زمین را لمس کنند.

این حالت را برای ۳۰ ثانیه نگه دارید و سپس استراحت کنید و دو باره تکرار کنید.

  1. حالت بازکردن قفسه سینه:

حرکات کششی گردن

این حرکت عضلات قفسه سینه، گردن و شانه را می کشد.

نحوه انجام این حرکت:

یک تشک یوگا روی زمین قرار دهید و بر روی آن زانو بزنید.

کف پا را روی کف نگه دارید. به عقب تکیه دهید و پاشنه های خود را با هر دست لمس کنید. دست ها را صاف نگه دارید

سر خود را به طرف عقب خم کنید تا گلو بیرون بیاید.

پشت خود را تا حد ممکن خم کنید و سپس این حالت را برای ۳۰ ثانیه نگه دارید.

نظر خود را بیان کنید