قالیشویی غرب تهران
دستگاه تصفیه آب خانگی قلیایی

سیب

ارزش غذایی سیب

با ارزش غذایی سیب آشنا شوید کالری پروتئین کربوهیدرات چربی کیلوکالری گرم گرم گرم مقدار ۵۳ ۰.۳ ۱۴.۱ ۰.۲ ۱عدد…