دکتر ارتوپد

رپورتاژ آگهی

تشخیص ،درمان و پیشگیری از بیماریها و مشکلات سیستم حرکتی شما ،در حوزه تخصص دکتر ارتوپد می باشد .ارتوپد کیست و متخصصهای ارتوپدی چه بیماریهای را درمان می کنند؟

کلمه ارتوپدی یعنی چه؟

در قرن هجده میلادی ،شخصی به نام نیکلاس آندره در کتابی به شرح راههای پیشگیری و درمان انحرافات اسکلتی کودکان پرداخت او اسم کتابش را L’Orthopadi)گذاشت ،طرح روی جلد این کتاب درخت کج شده بوده است که جهت اصلاح انحراف و ایستایی درخت با طناب به چوبی که مستقیم در کنارش قرار گرفته ،بسته شده است

دکتر ارتوپد

ارتوپدی ترکیب دو واژه یونانی است که ارتو به معنای راست و مستقیم و پدی به معنی کودک بوده است

اسم این کتاب ،عنوان دانشی شد که تا اوایل قرن نوزده میلادی فقط به اصلاح ناهنجاریهای اسکلتی أطفال میپرداخته و بعدها به  درمان و مداوای همه مشکلات دستگاه اسکلتی شامل استخوانها ،مفاصل و عضلات و …هم گسترش یافت.

سمبل رشته تخصصی ارتوپدی هم همان درختی است که با طناب به میله چوبی کنارش بسته شده تا صاف بایستد

ارتوپد کیست؟

به پزشکی که بعد از گذراندن هفت سال تحصیل دوره پزشکی عمومی ،چهار سال به طور تخصصی دانش و مهارت تشخیص و مداوای ناهنجاریها و بیماریهای استخوانها،مفاصل و عضلات را کسب می کند ،متخصص ارتوپدی یا ارتوپد یا جراح استخوانها و مفاصل میگوییم

حوزه تخصص و فعالیت ارتوپد چیست؟

متخصص بیماریهای استخوانها و مفاصل یا متخصص ارتوپد ،جراح هم هست ،در ادامه به طور مختصر به شرح زمینه فعالیتها و مهارتها دکتر ارتوپد میپردازیم:

 • تصادفات و آسیب ها:

رسیدگی  و مداوای اسیب های سیستم حرکتی در مصدومان  تصادفات و مسابقات ورزشی و…از جمله مهارتها اختصاصی متخصص ارتوپدی محسوب میشوند،جراحی ،آتل بندی یا گچ گرفتن شکستگیها،اصلاح و جااندازی دررفتگیها ،ترمیم اسیبهای عضلات یا رشته های عصبی ،مثلا ترمیم پارگی عضله ها و تاندونها و اعصاب

 • اصلاح ناهنجاریهای اسکلتی مانند پاپرانتزی،پا ضربدری،اصلاح یکسان نبودن طول پاها و…

اصلاح ناهنجاریهای اسکلتی مادرزادی:مانند تورتیکولی یا کج گردنی که حین پروسه زایمان در نوزاد ایجاد شده و میتواند طول کشیده باقی بماند

 • دررفتگی مادرزادی مفصل ران
 • کلاب فوت یا پاچنبری

دکتر ارتوپد

 • تشخیص مداوا کنترل و پیشگیری از اسیبها و بیماریهای مفصلی ،مانند انواع التهابهای مفصل (آرتریتها):آرتریت نقرسی،استیوارتریت (ساییدگی غضروف مفصلی)یا ارتروز ،ارتریتهای عفونی ،روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتویید
 • تعویض مفصل یا ارتروپلاستی
 • ترمیم آسیبهای لیگامانها و تاندونها با جراحی و بدون جراحی(ارتروسکوپی)،تشخیص و درمان مشکلات و پارگیهای منیسکهای زانو
 • رسیدگی و درمان اسیبهای ورزشی
 • تشخیص و درمان تومورهای سیستم اسکلتی ،تومورهای غضروفی تومورهای استخوانی و عضلات
 • تشخیص و مداوای استیومالاسی ،نرمی استخوان یا راشیتیسم
 • اصلاح انحرافهای ستون مهره ها یا اسکولیوزها و کیفواسکولیوزها

اگر دردی در هر کجای کمر و لگن و دست و پاها دارید ویزیت متخصص ارتوپد خالی از لطف نخواهد بود.

نظر خود را بیان کنید