یافتن بهترین متخصص ارتوپدی

سلامتی نعمتی است که تا از آدمی گرفته نشود قدر دانسته نمی شود و امان از روزی که درد جایگزین سلامت گردد و گذر به طبیب و شفا خانه لاجرم گردد و افسوس که چنین شتری بر در خانه هر کسی خواهد نشست و گریزی از آن نخواهد بود.در این نوشتار پنج اکسیر یافتن طبیب حاذق برای درمان درد دست و پا و کمر که به عبارت امروزی متخصص ارتوپد نامیده میشود را خواهید یافت؛ با ما همراه باشید.

اکسیر اول ؛ مشک آن است که خود ببوید

اگر طبیبی نام بهترین متخصص ارتوپد را یدک میکشد به قطع بوی خوش این همه مهارت در تشخیص و درمان دردهای کمر و زانوها در همه جا پیچیده است و قطعا در مجالس و فضای مجازی نام و نشانی خوش خواهید یافت.

اکسیر دوم ؛ میر و مراد کیست؟

بسی فرق است بین مریدی و طلبگی ابن سینا و رازی بودن از یکسو و از سویی دیگر پیرو رمال و خرافه پرستی از سوی دیگر. طبیبی که بهترین دکتر ارتوپد نام دارد دانش آموخته دانشگاههای معتبر خواهد بود.

یافتن بهترین متخصص ارتوپدی

اکسیر سوم ؛ دسترسی آسان

اگر چه علم در چین بود مردانی از پارس بدان دست خواهند رساند ولی متخصص ارتوپدی خوب برای شمایی که حتی یک قدم نیز برایتان دردناک است بهتر است طبیب در دسترس باشد و طی طریق جانفرسا برای وصال نطلبد.

اکسیر چهارم ؛ ادب مرد به ز دولت اوست

بهترین متخصص ارتوپد به قطع در کنار علم و مهارت زبانزد، باید ادب و اخلاقش نیز زبانزد خاص و عام باشد که گر چنین نباشد به پشیزی نیارزد.

اکسیر پنجم ؛ دو صد گفته چو نیم کردار نیست

شاید برای تویی که خود دردی داری و یا درد کشیده ای نزد خود داری و این درد امان تو را بریده است و درد پا و کمر زندگی را بر تو تیره و تار کرده ، گذر بر کلینیک ارتوپدی دکتر میر تولدی دوباره باشد.

منبع : ویرلن

نظر خود را بیان کنید