پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Box Jump

نحوه انجام حرکت Box Jump چگونه است؟

حرکت Box Jump: برای انجام اینکار به یک صندلی محکم نیاز دارید. اگر تا به حال این حرکت را انجام نداده اید از صندلی استفاده کنید که ارتفاع آن کمی کوتاه تر باشد. جلوی صندلی یا جعبه بایستید و پای خود را به عرض شانه باز کنید. زانوی خود را خم کنید، باسن را به سمت عقب ببرید و دست را در عقب تاب دهید. همانطور که دست خود را به سمت جلو می‌آورید با یک جهش روی صندلی یا جعبه بروید. روی انگشتان پا فرود بیایید و مراقب خودتان نیز باشید.

سطح تمرین: پیشرفته

box-jump

نظر خود را بیان کنید