پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Jumping Lunges

نحوه انجام حرکت Jumping Lunges چگونه است؟

حرکت Jumping Lunges: این حرکت می‌تواند به سرعت ضربان قلب را بالا ببرد. پای راست را جلوی پای چپ قرار دهید وهر دو زانو را تا ۹۰ درجه خم کنید. حالا بپرید و پای خود را  در هوا عوض کنید.  سپس با پای چپ فرود بیایید و این حرکت را تکرار کنید.

سطح تمرین: پیشرفته

jumping-lunges

نظر خود را بیان کنید