پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Fast Feet Shuffle

نحوه انجام حرکت Fast Feet Shuffle چگونه است؟

حرکت Fast Feet Shuffle: به حالت صاف بایستید. پاهای خود را به عرض شانه باز کنید. زانوهای خود را به آرامی خم کنید و باسن را کمی به سمت عقب ببرید. پای خود را به سمت راست ببرید. دوباره به حالت اول برگردید. حرکت را برای پای چپ نیز انجام دهید.

سطح تمرین: مبتدی

stretching-lateral-adductor-squat

 

نظر خود را بیان کنید