پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Dive Push-Up

نحوه انجام حرکت Dive Push-Up چگونه است؟

حرکت Diver Push-Up: به حالت شنا قرار بگیرید. دستان خود را روی زمین قرار دهید. باسن را در هوا نگه دارید و پاهای خود را روی زمین بگذارید به گونه ای که شکل مثلث تشکیل شود. در همین حالت، سر خود را به سمت زمین بیاورید و دوباره به حالت اول برگردید.

سطح تمرین: متوسط

dive-pushup

نظر خود را بیان کنید