سلامتی و شادابی را به خودتان هدیه دهید.


Hops to Push-Up

نحوه انجام حرکت Hops to Push-Up چگونه است؟
دسته‌ها: تمرینات کاردیو. برچسب‌ها: کاردیو.

حرکت Hops to Push-Up: روی پای راست بایستید پای چپ را بلند کنید و هسته بدن را منقبض نمایید. سه مرتبه بجهید و سپس خم شوید و به سرعت با دست‌ها به سمت جلو بروید. در همین حالت سه مرتبه شنا بروید بدون اینکه پای چپ پایین بیاید. دست خود را به سمت عقب برگردانید و به حالت اولیه برگردید.

سطح تمرین: متوسط

3-hops-to-push-up

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین


نظر خود را بیان کنید