پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Jumping Jack

نحوه انجام حرکت Jumping Jack چگونه است؟

حرکت Jumping Jack: این حرکت ورزشی کلاسیک برای گرم کردن بدن بسیار عالی است. این حرکت به حرکت پروانه ای نیز مشهور است. دست خود را کنار بدن قرار دهید و هسته بدن را درگیر کنید. پاهای خود را باز کنید و بپرید و دو دست خود را به سمت سر خود ببرید و دست بزنید.

سطح تمرین: مبتدی

jumping-jacks

نظر خود را بیان کنید