پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Donkey Kick

نحوه انجام حرکت Donkey Kick چگونه است؟

حرکت Donkey Kick: به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید. پاها را به طرف بالا بجهانید و با پاشنه به باسن ضربه بزنید.وزن بدن شما باید به سمت جلو و روی دست‌ها بیاید اما شانه باید در یک خط روی مچ دست‌ها باقی بماند. پاهای خود را باز کنید و به آرامی بر روی انگشتان خود به حالت اول برگردید.

سطح تمرین: پیشرفته

donkey-kick

نظر خود را بیان کنید