پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Plank-to-Knee Tap

نحوه انجام حرکت Plank-to-Knee Tap چگونه است؟

حرکت Plank-to-Knee Tap: به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید. به طرف عقب بروید و ران‌ها و باسن را به طرف بالا بکشید و در همین حال دست راست خود را بالا ببرید و به ساق چپ خود بزنید. اینکار را با دست دیگر خود نیز تکرار نمایید.

سطح تمرین: مبتدی

plank-to-knee-tap

نظر خود را بیان کنید