سلامتی و شادابی را به خودتان هدیه دهید.


Long Jump With Jog Back

نحوه انجام حرکت Long Jump With Jog Back چگونه است؟
دسته‌ها: تمرینات کاردیو. برچسب‌ها: کاردیو.

حرکت Long Jump With Jog Back: بایستید و پاهای خود را به عرض شانه باز کنید. زانوهای خود را کمی خم نمایید. دو دست را کمی به سمت عقب تاب دهید. دست خود را تا جایی که می‌توانید به سمت جلو بیاورید و بپرید. حالا با سرعت تمام به طرف عقب قدم بردارید.

سطح تمرین: متوسط

long-jump-with-jog-back

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین


نظر خود را بیان کنید