پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Vertical Jump

نحوه انجام حرکت Vertical Jump چگونه است؟

حرکت Vertical Jump: هدف از این تمرین بسیار ساده است. تا جایی که می‌توانید باید به ارتفاع بیشتری بپرید. به گونه ای بایستید که زانوی شما کمی خم باشد و پاها را به عرض شانه باز کنید. بعد تا جایی که می‌توانید به سمت بالا بپرید.

سطح تمرین: مبتدی

vertical-jump

نظر خود را بیان کنید