پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Plyometric Push-Up

نحوه انجام حرکت Plyometric Push-Up چگونه است؟

حرکت Plyometric Push-Up: ابتدا یک شنای کامل انجام دهید. یک شنای کامل بروید اما همانطور که شنا می‌روید به سرعت و سخت تر از قبل اینکار را انجام دهید. این نوع حرکت برای تمرینات قدرتی و مقاومتی نیز عالی است.

سطح تمرین: پیشرفته

plyometric-push-up

نظر خود را بیان کنید