پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Classic Burpee

نحوه انجام حرکت Classic Burpee چگونه است؟

حرکت Classic Burpee:بایستید و پاها را به عرض شانه باز کنید. به طرف بالا بپرید و بلافاصله روی زمین بیایید. دست‌های خود را روی زمین بگذارید و پای خود را به سمت عقب بفرستید. یک حرکت شنا انجام دهید و به سرعت با یک جهش پاهای خود را به سمت عقب برانید.

سطح تمرین: متوسط

target-classic-burpee

نظر خود را بیان کنید