پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

نحوه انجام حرکت Butt Kick چگونه است؟

نحوه انجام حرکت Butt Kick چگونه است؟

حرکت Butt Kick: به حالت صاف بایستید. پاهای خود را کمی باز کنید. در محل خود شروع به دویدن درجا کنید و پاشنه‌های خود را به سمت باسن ببرید.

این حرکت در افرادی که دچار زانو درد هستند توصیه نمی‌شود.

سطح تمرین: مبتدی

butt-kick

نظر خود را بیان کنید