کالری انواع خشکبار

جدول میزان کالری خشکبار

کالری انواع خشکبار با توجه به مقدار مصرف در جدول زیر درج شده است

ماده غذاییمقدارکالری
آلو بخار۱ عدد۲۰
آلو بخار۱۰۰ گرم۲۴۰
انجیر خشک۱ عدد۲۵
برگه۱۰۰ گرم۲۴۰
برگه زردآلو۱ عدد۱۰
برگه هلو۱ عدد۳۰
توت خشک۱۰۰ گرم۳۶۰
نارگیل خشک۱۰۰۶۶۰

محاسبه کالری مواد غذایی

محاسبه کالری مواد غذایی
کالری میوهکالری برنج
کالری لبنیاتکالری ماهی
کالری نانکالری نوشیدنی
کالری خشکبارکالری گوشت
کالری سبزیجاتکالری غلات
کالری حبوباتکالری شیرینی
کالری آجیلکالری سوپ