جدول کالری غلات

غلات گیاهانی از خانواده گندمیان هستند که گیاهان علفی تک لپه‌ای بوده و دانه‌های ریز آنها، مصرف خوراکی دارد. غلات گیاهانی یک ساله هستند، یعنی چرخهٔ زندگی خود را در یک فصل زراعی به پایان می‌رسانند.

گونه‌های سردسیری غلات (گندم، جو و چاودار) در فصل پاییز و اوایل بهار کشت شده و در اواسط تا اواخر تابستان هم برداشت می‌شوند. گونه‌های گرمسیری غلات (برنج، ذرت، ذرت خوشه‌ای و ارزن) نیز با توجه به شرایط آب و هوایی در اواخر بهار یا اوایل تابستان کشت شده و اواخر تابستان یا اوایل پاییز هم برداشت می‌شوند.


غلات مقدار کالری
جو ۱ فنجان (۱۵۷ g) ۵۵۶ کالری
برنج قهوه ای ۱ فنجان (۱۹۵ g) ۷۵۷ کالری
گندم سیاه ۱ فنجان (۱۷۰ g) ۵۸۳ کالری
وافل ذرت ۱ وافل (۴۰ g) ۱۱۰ کالری
آرد ذرت ۱ فنجان (۱۲۲ g) ۴۴۲ کالری
نشاسته ذرت ۱ فنجان (۱۲۸ g) ۴۸۸ کالری
کراکر ۱ کراکر (۷ g) ۳۵ کالری
دانه کتان ۱ فنجان (۱۶۸ g) ۸۹۷ کالری
گلوتن (۲۸ g) ۱۰۴ کالری
گندم خراسان (کاموت) ۱ فنجان (۱۸۶ g) ۶۲۷ کالری
دانه ارزن ۱ فنجان (۱۲۸ g) ۴۸۴ کالری
آرد دانه ارزن ۱ فنجان (۱۴۰ g) ۵۲۱ کالری
سبوس جو دوسر ۱ فنجان (۹۴ g) ۲۳۱ کالری
کینوا ۱ فنجان (۱۷۰ g) ۶۲۶ کالری
گندم آلمانی ۱ فنجان (۱۷۴ g) ۵۸۸ کالری
سبوس گندم آلمانی ۱ فنجان (۱۶۰ g) ۲۸۳ کالری
دانه آفتاب گردان ۱ فنجان (۱۴۰ g) ۸۱۸ کالری
سبوس گندم ۱ فنجان (۵۸ g) ۱۲۵ کالری
جوانه گندم ۱ فنجان (۱۱۳ g) ۴۳۲ کالری
گلوتن گندم ۱ tsp (3 g) ۱۰ کالری
نشاسته گندم ۱ فنجان (۱۶۷ g) ۶۰۱ کالری
گندم سبوس دار ۱ فنجان (۱۱۰ g) ۳۸۶ کالری

تغذیه سالم

خواص پرتقال

حتما شما هم شنیده اید که می گویند خوردن یک عدد سیب در روز شما را از پزشک بی نیاز…

خواص شاهدانه خام

اگر به دنبال بهبود هضم، ایجاد تعادل در هورمون‌ها و بهبود متابولیسم بدن خود هستید، شاهدانه می‌تواند یک ماده غذایی…