جدول کالری غلات

کالری یک قاشق نشاسته گندم، جو، ذرت، برنج، ارزن و دانه کتان

غلات گیاهانی از خانواده گندمیان هستند که گیاهان علفی تک لپه‌ای بوده و دانه‌های ریز آنها، مصرف خوراکی دارد. غلات گیاهانی یک ساله هستند، یعنی چرخهٔ زندگی خود را در یک فصل زراعی به پایان می‌رسانند.

گونه‌های سردسیری غلات (گندم، جو و چاودار) در فصل پاییز و اوایل بهار کشت شده و در اواسط تا اواخر تابستان هم برداشت می‌شوند. گونه‌های گرمسیری غلات (برنج، ذرت، ذرت خوشه‌ای و ارزن) نیز با توجه به شرایط آب و هوایی در اواخر بهار یا اوایل تابستان کشت شده و اواخر تابستان یا اوایل پاییز هم برداشت می‌شوند.


غلاتمقدارکالری
جو۱ فنجان (۱۵۷ g)۵۵۶ کالری
برنج قهوه ای۱ فنجان (۱۹۵ g)۷۵۷ کالری
گندم سیاه۱ فنجان (۱۷۰ g)۵۸۳ کالری
وافل ذرت۱ وافل (۴۰ g)۱۱۰ کالری
آرد ذرت۱ فنجان (۱۲۲ g)۴۴۲ کالری
نشاسته ذرت۱ فنجان (۱۲۸ g)۴۸۸ کالری
کراکر۱ کراکر (۷ g)۳۵ کالری
دانه کتان۱ فنجان (۱۶۸ g)۸۹۷ کالری
گلوتن(۲۸ g)۱۰۴ کالری
گندم خراسان (کاموت)۱ فنجان (۱۸۶ g)۶۲۷ کالری
دانه ارزن۱ فنجان (۱۲۸ g)۴۸۴ کالری
آرد دانه ارزن۱ فنجان (۱۴۰ g)۵۲۱ کالری
سبوس جو دوسر۱ فنجان (۹۴ g)۲۳۱ کالری
کینوا۱ فنجان (۱۷۰ g)۶۲۶ کالری
گندم آلمانی۱ فنجان (۱۷۴ g)۵۸۸ کالری
سبوس گندم آلمانی۱ فنجان (۱۶۰ g)۲۸۳ کالری
دانه آفتاب گردان۱ فنجان (۱۴۰ g)۸۱۸ کالری
سبوس گندم۱ فنجان (۵۸ g)۱۲۵ کالری
جوانه گندم۱ فنجان (۱۱۳ g)۴۳۲ کالری
گلوتن گندم۱ tsp (3 g)۱۰ کالری
نشاسته گندم۱ فنجان (۱۶۷ g)۶۰۱ کالری
گندم سبوس دار۱ فنجان (۱۱۰ g)۳۸۶ کالری

محاسبه کالری مواد غذایی

محاسبه کالری مواد غذایی
کالری میوهکالری برنج
کالری لبنیاتکالری ماهی
کالری نانکالری نوشیدنی
کالری خشکبارکالری گوشت
کالری سبزیجاتکالری غلات
کالری حبوباتکالری شیرینی
کالری آجیلکالری سوپ