جدول کالری ماهی ها

کالری ۱۰۰ گرم ماهی قزل آلا و سالمون چقدر است؟

کالری انوع مختلف ماهی با توجه به مقدار مصرف در جدول زیر درج شده است

هرنوع ماهی چقدر کالری دارد؟

کالری ماهی ها ی خام

نوعمیزان کالرینوعمیزان کالری
اردک ماهی (۱۰۰ گرم)۸۸شمشیر ماهی (۱۰۰ گرم)۱۲۰
ازون برون (۱۰۰ گرم)۱۱۵صدف (۱۰۰ گرم)۸۶
خاویار (۱۰۰ گرم)۲۵۲کیلکا (۱۰۰ گرم)۱۵۸
خرچنگ (۱۰۰ گرم)۸۷کوسه (۱۰۰ گرم)۱۳۰
سفره ماهی (۱۰۰ گرم)۱۱۷گربه ماهی (۱۰۰ گرم)۱۰۵
شاه ماهی (۱۰۰ گرم)۱۵۸لابستر (۱۰۰ گرم)۹۰
میگو (۱۰۰ گرم)۱۰۶ماهی سفید (۱۰۰ گرم)۱۳۴
ماهی تن (۱۰۰ گرم)۱۰۳ماهی قزل آلا (۱۰۰ گرم)۱۳۸
ماهی حلوا (۱۰۰ گرم)۹۰ماهی کپور (۱۰۰ گرم)۱۶۲
ماهی ساردینکنسرو شده در روغن (۱۰۰ گرم)۸۲۰ماهی کفشک (۱۰۰ گرم)۹۰
ماهی سالمونقرمز نروژی (۱۰۰ گرم)۱۶۸ماهی مرکب (۱۰۰ گرم)۱۷۵
ماهی سرخو (۱۰۰ گرم)۱۰۰ماهی هامور (۱۰۰ گرم)۹۲

کالری ماهی های بخار پز

ماهی خارداربخار پز (۱۰۰ گرم)۱۱۷ماهی آزادبخار پز (۱۰۰ گرم)۲۰۶
ماهی روغنیبخار پز (۱۰۰ گرم)۱۰۵نیزه ماهیبخار پز (۱۰۰ گرم)۱۵۵

محاسبه کالری مواد غذایی

محاسبه کالری مواد غذایی
کالری میوهکالری برنج
کالری لبنیاتکالری ماهی
کالری نانکالری نوشیدنی
کالری خشکبارکالری گوشت
کالری سبزیجاتکالری غلات
کالری حبوباتکالری شیرینی
کالری آجیلکالری سوپ

مقالات مرتبط: