کالری گوشت

محاسبه میزان کالری انواع گوشت قرمز و سفید

کالری انواع گوشت قرمز و سفید با توجه به مقدار مصرف در جدول زیر درج شده است

کالری گوشت طیور برای ۱۰۰ گرم
مرغ، بوقلمون، اردک، غاز، بلدرچین و …
نوعمیزان کالری
سینه مرغ، خام با پوست۱۷۲
سینه مرغ، خام بدون پوست۱۱۰
بال مرغ، خام با پوست ۲۲۲
بال مرغ، خام بدون پوست ۱۲۶
ران مرغ، خام با پوست۲۱۱
ران مرغ، خام بدون پوست۱۱۹
دل مرغ، خام۱۵۳
جگر مرغ، خام۱۱۶
گوشت بوقلمون، خام با پوست۱۴۱
گوشت بوقلمون، خام بدون پوست۱۱۲
سینه بوقلمون، خام با پوست۱۵۷
ران بوقلمون، خام با پوست۱۴۴
دل بوقلمون، خام۱۴۰
جگر بوقلمون، خام۱۲۸
ران شترمرغ، خام۱۱۱
فیله شترمرغ، خام۱۲۳
گوشت بلدرچین، خام با پوست ۱۹۲
گوشت بلدرچین، خام بدون پوست ۱۳۴
گوشت اردک، خام با پوست۴۰۴
گوشت اردک، خام بدون پوست۱۳۲
گوشت غاز، خام با پوست۳۷۱
گوشت غاز، خام بدون پوست۱۶۱
گوشت قرقاول، خام با پوست۱۸۱
گوشت قرقاول، خام بدون پوست۱۳۳
کالری گوشت قرمز برای ۱۰۰ گرم
گاو، گوسفند، گوساله و …
ران بره، خام۲۰۱
راسته بره، خام۱۳۴
دنده بره، خام۱۶۹
زبان بره، خام۲۲۲
جگر بره، خام۱۳۹
دل بره، خام۱۲۲
قلوه بره، خام۹۷
مغز بره، خام۱۲۲
گوشت گوسفند، خام۲۳۴
گوشت بز، خام۱۰۹
گوشت آهو، خام۱۲۰
راسته گوساله، خام۱۱۶
دنده گوساله، خام۱۲۰
ران گوساله، خام۱۰۸
جگر گوساله، خام۱۲۵
دنده گاو، خام۱۷۳
راسته گاو، خام۱۳۵
ران گاو، خام۱۲۸
جگر گاو، خام۱۳۵
دل گاو، خام۱۰۹
قلوه گاو، خام۱۰۲
زبان گاو، خام۲۲۲

محاسبه کالری مواد غذایی

محاسبه کالری مواد غذایی
کالری میوهکالری برنج
کالری لبنیاتکالری ماهی
کالری نانکالری نوشیدنی
کالری خشکبارکالری گوشت
کالری سبزیجاتکالری غلات
کالری حبوباتکالری شیرینی
کالری آجیلکالری سوپ

مقالات مرتبط: