دومپریدون
دومپریدون

نام لاتین: domperidone نام فارسی: دومپریدون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست دوپامین ‌، پروکینتیک اشکال دارویی:…

تتراسایکلین
تتراسایکلین

نام لاتین: tetracycline نام فارسی: تتراسایکلین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: آنتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف‌، مشتق استرپتومایسس یا تهیه…

دیفن هیدرامین
دیفن هیدرامین

نام لاتین: diphenhydramine نام فارسی: دیفن هیدرامین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست گیرنده H1 –  مشتق…

دیازپام
دیازپام

نام لاتین: diazepam نام فارسی: دیازپام مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: بنزودیازپین -‌ ضد اضطراب‌، ضد تشنج‌،…

کلوپیدوگرل
کلوپیدوگرل

نام لاتین: clopidogrel نام فارسی: کلوپیدوگرل مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مهارکننده تجمع پلاکتی -‌ ضد پلاکت…

کلیدینیوم - سی
کلیدینیوم – سی

نام لاتین: clidinium-c نام فارسی: کلیدینیوم – سی مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: بنزودیازپین + آنتی‌کولینرژیک -‌…

سیپروفلوکساسین
سیپروفلوکساسین

نام لاتین: ciprofloxacin نام فارسی: سیپروفلوکساسین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: فلوروکینولون -آنتی‌بیوتیک اشکال دارویی: F.C. Tab:…

سیتریزین
سیتریزین

نام لاتین: cetirizine نام فارسی: سیتریزین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست انتخابی گیرنده H1 ، آنتی‌هیستامین…

سلکوکسیب
سلکوکسیب

نام لاتین: celecoxib نام فارسی: سلکوکسیب مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده سیکلواکسیژناز – ٢، ضد التهاب…

سیپروترون استات
سیپروترون استات

نام لاتین: cyproterone acetate نام فارسی: سیپروترون استات مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: آنتی‌آندروژن با خواص پروژستینی…

سیپروهپتادین
سیپروهپتادین

نام لاتین: cyproheptadine نام فارسی: سیپروهپتادین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق پی پریدین – ضد حساسیت…

کلوتری مازول
کلوتریمازول

نام لاتین: clotrimazole نام فارسی: کلوتری مازول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: ایمیدازول ، ضد قارچ اشکال…

کلونازپام
کلونازپام

نام لاتین: clonazepam نام فارسی: کلونازپام مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتق بنزودیازپین – ضد تشنج اشکال…

سیتالوپرام

نام لاتین: citalopram نام فارسی: سیتالوپرام مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) -…

سایمتیدین

نام لاتین: cimetidine نام فارسی: سایمتیدین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست H2 – ضد اسید معده…

کلر فنیر آمین

نام لاتین: chlorpheniramine نام فارسی: کلر فنیر آمین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق آلکیل آمین‌، آنتاگونیست‌گیرنده…

پروپرانولول

نام لاتین: propranolol نام فارسی: پروپرانولول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مسدودکننده گیرنده بـتا آدرنرژیک -‌ کـاهنده…

دیلتیازم

نام لاتین: diltiazem نام فارسی: دیلتیازم مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  مسدد کانالهای کلسیمی ، ضد آنژین،…

سفالکسین

نام لاتین: (cephalexin (cefalexin نام فارسی: سفالکسین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: سفالوسپورین نسل اول -آنتی‌بیوتیک اشکال دارویی:…

1 3 4 5 6