مفنامیک اسید
مفنامیک اسید

نام لاتین: mefenamic acid نام فارسی:  مفنامیک اسید مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتقات اسید آنترانیلیک -…

مبندازول
مبندازول

نام لاتین: mebendazole نام فارسی: مبندازول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: کاربامات – ضد کرم اشکال دارویی:…

لوزارتان
لوزارتان

نام لاتین: losartan نام فارسی: لوزارتان مصرف در حاملگی: C (سه ماهه او) و D (سه ماهه دوم و سوم)…

لیدوکایین
لیدوکائین

نام لاتین: lidocaine نام فارسی: لیدوکایین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق آمیدی – ضد آریتمی -…

لتروزول
لتروزول

نام لاتین: letrozole نام فارسی: لتروزول مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: هورمون -مهارکننده آروماتاز اشکال دارویی: F.C.Tab:…

لوراتادین
لوراتادین

نام لاتین: loratadine نام فارسی: لوراتادین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: ضدگیرنده H1 هیستامینی -‌مشتق بی‌پریدینی -‌…

لووتیروکسین
لووتیروکسین

نام لاتین: levothyroxine sodium نام فارسی: لووتیروکسین سدیم مصرف در حاملگی: A گروه درمانی – دارویی: هورمون تیروئید (T4) صناعی…

کتوتیفن
کتوتیفن

نام لاتین: ketotifen نام فارسی: کتوتیفن مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: آنتی‌ هیستامین – پیشگیری از آسم…

ایزوکسوپرین
ایزوکسوپرین

نام لاتین: isoxsuprine نام فارسی: ایزوکسوپرین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: سمپاتومیمتیک -بتاآدرنرژیک – وازودیلاتور اشکال دارویی:…

اینترفرون بتا
اینترفرون بتا

نام لاتین: interferon beta 1a نام فارسی: اینترفرون بتا مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: گلیکوپروتئین نوترکیب‌، ضد…

ایزوترتینوئین
ایزوترتینوئین

نام لاتین: isotretinoin نام فارسی: ایزوترتینوئین مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی: متابولیت سمی رتینول (‌ویتامین آ) – …

ایندومتاسین
ایندومتاسین

نام لاتین: indomethacine نام فارسی: ایندومتاسین مصرف در حاملگی: B (اکثر شرکتهای دارویی D) گروه درمانی – دارویی: مشتقات اسید…

هیدروکسی زین
هیدروکسی زین

نام لاتین: hydroxyzine نام فارسی: هیدروکسیزین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  مشـتق پـی‌ پرازیـن – ضدحساسیت -…

جم فیبروزیل
جم فیبروزیل

نام لاتین: gemfibrozil نام فارسی: جم فیبروزیل مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتقات فیبرات – پائین آورنده…

گاباپنتین
گاباپنتین

نام لاتین: gabapentin نام فارسی: گاباپنتین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  آنالوگ گابا – ضد تشنج اشکال…

فلوکستین
فلوکستین

نام لاتین: fluoxetine نام فارسی: فلوکستین – فلوئوکستین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین…

فلوکونازول
فلوکونازول

نام لاتین: fluconazole نام فارسی: فلوکونازول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: بیس ترل آزول صناعی -…

دیدروژسترون
دیدروژسترون

نام لاتین: dydrogesterone نام فارسی: دیدروژسترون مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی: مشتق پروژسترون -درمان اختلالات قاعدگی‌، درمان…

پروژسترون
پروژسترون

نام لاتین: progesterone نام فارسی: پروژسترون مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی:  هورمون استروئیدی – جانشین پروژسترون بدن‌،‌کمک…