پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

High Knees

نحوه انجام حرکت High Knees چگونه است؟

حرکت High Knees: مستقیم بایستید ، دست‌ها را کاملا صاف در روبروی خود نگه دارید طوری که کف دست‌ها به سمت پایین باشند. با حفظ تعادل یکی از زانوها را خم کنید و به سمت قفسه سینه بیاورید. سپس زانوی بعدی را خم کنید. اینکار را با سرعت تکرار کنید.

همچنین بخوانید: حرکات کششی برای درمان زانو درد

آن را ساده تر کنید: اگر دویدن جزوی از برنامه کاری شما نیست، این حرکت را به عنوان یک پیاده روی انجام دهید.

سطح تمرین: مبتدی

حرکت زانو high-knees

نظر خود را بیان کنید