پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Mountain Climber Twist

نحوه انجام حرکت Mountain Climber Twist چگونه است؟

حرکت Mountain Climber Twist: به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید، هسته بدن را منقبض کنید، زانوی سمت چپ را به طرف آرنج سمت راست ببرید، زانوی سمت راست را به طرف آرنج سمت چپ بیاورید. همین حرکت را با نهایت سرعت و بدون اینکه ران‌ها پایین بیایند ادامه دهید.

آن را ساده تر کنید: به جای آوردن زانو به سمت آرنج مخالف آن را مستقیم به سمت قفسه سینه ببرید.

سطح تمرین: مبتدی

mountain-climber-twist

نظر خود را بیان کنید