پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Punch

نحوه انجام حرکت Punch چگونه است؟

حرکت Punch: به حالت صاف بایستید. پاهای خود را به عرض شانه باز کنید. پای راست خود را یک قدم جلوتر از پای چپ خود قرار دهید. دستان خود را به سمت بالا ببرید و سپس با یک دست شروع به مشت زدن کنید. بعد از یک دقیقه مشت زدن با یک دست میتوانید گارد خود را عوض کنید و با دست دیگرتان شروع به مشت زدن کنید.

سطح تمرین: مبتدی

حرکت punch

نظر خود را بیان کنید