پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Inchworm

نحوه انجام حرکت کاردیو Inchworm چگونه است؟

تمرین Inchworm: بایستید و پاها را به عرض شانه باز کنید و هسته بدن را نیز منقبض کنید. از میان تنه خم شوید، دستان خود را روی زمین قرار دهید و سپس آن را به سمت جلو ببرید. سعی کنید پاهای خود را به صورت صاف و مستقیم نگه دارید. زمانی که به حالت شنا رسیدید، دوباره دست‌های خود را به سرعت به سمت پاها ببرید و بایستید.

سطح تمرین: مبتدی

حرکت Inchworm را سخت‌تر کنید: وقتی به حالت شنا رسیدید، یک حرکت شنا هم اجرا کنید.

حرکت inchworm

نظر خود را بیان کنید