پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

پاور اسکیپ Power Skip

نحوه انجام حرکت کاردیو پاور اسکیپ Power Skip چگونه است؟

حرکت پاور اسکیپ: بایستید و پاها را به عرض شانه باز کنید و هسته بدن را نیز منقبض کنید.زانوی سمت راست خود را بالا ببرید در حالیکه آرنج سمت چپ خود را به سمت چپ می‌برید. بر روی ارتفاع تمرکز کنید.

سطح تمرین: مبتدی

حرکت پاور اسکیپ power-skip

نظر خود را بیان کنید